«معصومه ابتکار» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شد

با حکم رئیس جمهور، معصومه ابتکار به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر حسن روحانی طی حکمی معصومه ابتکار را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کرد.

Posted in: دسته‌بندی نشده