مسابقه علمی دانشجویی توسعه فناوری های نوین آب برگزار می شود.

مسابقه علمی – دانشجویی ” توسعه فناوری های نوین آب” در سطح ملی از سوی ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه صنعتی شریف و با حمایت سازمان های ذیربط برگزار می شود.
به گزارش شبکه خبری آب ایران، هدف از برگزاری این مسابقه، به کارگیری پتانسیل و توانمندی و خلاقیت دانشجویان در توسعه فعالیت های مربوط به آب است و علاقه مندان تا خردادماه سال 92 برای فرستادن خلاصه طرح خود به دبیرخانه مسابقه فرصت دارند.


دبیرخانه این مسابقه، محورهای آن را فناوری های نوین در ارتقای مدیریت کمی و کیفی منابع آب (نرم افزاری، سخت افزاری)؛ ارتقای نظام مدیریت تقاضا و استقرار بازچرخانی آب در بخش های متقاضی آب؛ اصلاح نظام مصرف بهینه آب در بخش های کشاورزی، صنعتی و مسکونی؛ تصفیه و بازیافت پساب کشاورزی، فاضلاب صنعتی و مسکونی؛ توسعه، اصلاح و بهره برداری و نگهداری از سیستم های انتقال و توزیع آب شهری؛ توسعه، اصلاح و بهره برداری و نگهداری سیستم ها و شبکه های آبیاری و زهکشی؛ بهره برداری و نگهداری از تاسیسات تامین آب وانرژی (سدها، نیروگاه های برقابی)؛ پایش و کنترل سیلاب و سامانه های پخش سیلاب؛ شناسایی، پیش آگاهی و کاهش اثرات تغییر اقلیم و خشکسالی در منابع آب؛ جذب بارش، کاهش تبخیر و تعرق و تلفات آن در حوضه؛ آبخیزداری و آبخوانداری و سامانه های استحصال آب باران و کاهش مصرف انرژی در تامین، بهره برداری، توزیع و مصارف آب در بخش های متقاضی آب، اعلام کرده است.
ارزیابی براساس: میزان ارتباط طرح با مسابقه، ابتکار و خلاقیت در طرح، امکان پذیری فنی، قابلیت اجرایی طرح ،اطلاعات مالی لازم، قابلیت کاربرد و تعمیم طرح در سطح منطقه ای ، ملی و فرا ملی، میزان تأثیر واثربخشی صور ت می پذیرد.
دبیرخانه علمی و اجرایی مسابقه در دانشگاه صنعتی شریف- مرکز آب و انرژی (واقع در پژوهشگاه زیست فناوری)، مستقر است و داوری آثار و طرح های ارسالی توسط جمعی از استادان و متخصصان و طبق ضوابط ارزیابی انجام خواهد شد.
به برگزیدگان مسابقه جوایزی تعلق خواهد گرفت.
علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مسابقه، فرم ارائه طرح و ضوابط ارزیابی به سایت www.sharif.ir/~werc مراجعه کنند.
Posted in: دسته‌بندی نشده