07 (91)- رامسر 1379

     در سونامی همایش های
بهار 1391 همایش انجمن علمی جنگلبانی ایران نیز در شیراز برگزار شد.

     طبق معمول، حرف و حدیث پس از برگزاری همایش
کم نبود!

     قطعنامه ای هم که بعدها در سایت انجمن فوق
انتشار یافت، کمتر از حد انتظار بود.

     بگذریم.

     این روزها دوازدهمین سالگرد برگزاری همایش
ملی مدیریت جنگل های شمال و توسعه پایدار
است (همان که قرار بود دبیرخانه دائمی
داشته باشد و به طور ادواری برگزار شود)!

     این همایش در روزهای 14 تا 16 شهریور 1379
در رامسر برگزار شد. سطح وتعداد شرکت کنندگان، مقاله های ارائه شده و نحوه برگزاری
آن، استاندارد بالایی داشت! البته چون چند سالی در این موضوع همایش برگزار نشده
بود، انرژی زیادی برای آزاد شدن وجود داشت!

     آن روزها، سایت و وبلاگ چندان رایج نبود و
اسناد همایش به صورت چاپی انتشار یافت، به همین دلیل نسخه دیجیتالی قطعنامه در
صفحه مقالات آمده است: این جا.

     در مورد این متن یادآور می شود که در روز
سوم همایش، “کارگروه تهیه قطعنامه” تشکیل و ضمن بررسی پیشنهادهای رسیده،
کارتدوین آن در گوشه ای از لابی هتل آغاز شد. سرانجام همزمان با سخنرانی آخر، کار
قطعنامه به پایان رسید و در پایان همایش قرائت شد.

     جا دارد بازهم از زحمات بی دریغ آقای مهندس
مرتضی ابراهیمی رستاقی از روز تصمیم به برگزاری تا مسئولیت دبیرخانه و برگزاری
جلسات و نهایتا” تنظیم و قرائت قطعنامه تشکر شود.

     ضمنا” این متن ظرفیت پژوهش های
دانشجویی را دارد، مواردی چون: نقاط قوت و ضعف قطعنامه، اثرات قطعنامه در سیاست
های برنامه های سوم و چهارم توسعه
و بالاخره مواد ناتمام و اجرایی نشده از جمله
مسائل قابل بررسی می باشد.

Posted in: دسته‌بندی نشده