قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي

 فقط باید اضافه کنم که چه قانونیه این قانون

این قانون برونداد یک رویکرد حفاظت و صیانت از جنگل ها در نظام اسلامی بوده است ، که  از طرح تفکیک جنگل های شمال با چند رفت و برگشت بین مجلس و جهاد وزارت کشاورزی و سازمان جنگل ها، به این قانون رسید ! افسوس که فرصت سوزی شد و اجرای مفاد هر یک از مواد قانون برای استفاده از توان و سرمایه دانش آموخته ( بخش غیر دولتی) کند و نا درست  بود 

ماده  1  ـ دولت مكلف است در راستاي تحقق سند چشم‌انداز بيست‌سالة كشور، سياست هاي كلي نظام و قانون سياست هاي اجرائي اصل  44   قانون
اساسي و به موجب اين قانون، زمينه‌ها، برنامه‌ها، تسهيلات و امكانات ارتقاء بهره‌وري
و اصلاح الگوهاي توليد و مصرف در بخش كشاورزي و منابع طبيعي را فراهم و به مرحله
اجراء درآورد
.

  ماده  2  ـ  به منظور:

 الف ـ ارائه مشاوره فني، اجرائي، ترويجي و مديريتي براي
بهبود شرايط و افزايش كمّي و كيفي محصولات، اصلاح و بهبود شيوه‌هاي مصرف عوامل
توليد و نهاده‌ها در محصولات و توليدات

Posted in: دسته‌بندی نشده