همایش کشوری کشاورزی،تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین – اسفند 91

محورهاي همايش:
 
آسیب شناسی تولید در بخش کشاورزی

چالش های مالی ، اقتصادی ، بازرگانی و مدیریتی در بخش کشاورزی

بیابان زدایی و آینده تولیدی بخش کشاورزی

چالش های علمی در راه مکانیزه نمودن کشاورزی بومی

کشاورزی با رویکرد دامپروری

بحران آب در بخش کشاورزی

تولید و مدیریت منابع و آبخیزداری

آمایش سرزمین ، شناخت استعدادها

تولید پایدار ، امنیت تولید کننده
 
 
برگزار كنندگان: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان قم
مهلت ارسال چكيده مقالات: 15 دی 1391
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 15 دی 1391
تاريخ برگزاري همايش: 10 اسفند 1391
سايت همايش: www.qomchamber-agri.com
تلفن تماس دبيرخانه: 09363534727
آدرس دبيرخانه: آدرس دبیرخانه: قم - بلوار 15 خرداد - اتاق بازرگانی استان قم
ایمیل:
[email protected]
Posted in: دسته‌بندی نشده