اینجا همه گاشربروم تماشا می کنند! ببخشید، صعود می کنند!

امسال تابستان همه به گاشریروم می روند

در کوه نوشت میخوانیم:

پس از پایان برنامه‌های صعود کوه نوردان ایرانی به قلل مختلف هیمالیا در کشور «نپال» که با صعودهایی به «کانچن چونگا»، «لوتسه»، «اورست» و «ماناسلو» همراه بود؛ حالا با آغاز فصل صعود به ارتفاعات هیمالیا در کشور «پاکستان»، چند گروه از کوه نوردان کشورمان قصد صعود به قلل این منطقه را دارند که بنا بر گزارش های رسیده به «کوه‌نوشت» این برنامه ها به این شرح است:

* «عظیم قیچی ساز»؛ صعود به قلل «گاشربروم یک و دو» (از هیئت آذربایجان شرقی با کسب مجوز شورای برون مرزی)
* «محمود هاشمی» و «ایرج معانی» صعود به قلل «گاشربروم یک و دو» ( تیم مشترک هیئت اردبیل و تهران با کسب مجوز شورای برون مرزی)

و برنامه های مستقل:

* «لیلا اسفندیاری» از تهران صعود به قلل «گاشربروم یک و دو»

* «عباس رنجبری» از تبریز صعود به قله «گاشربروم دو»

* «مهدی قلی پور» از تبریز صعود به قلل «گاشربروم یک و دو»

* «رضا بهادرانی» و برادرش «صحبت بهادرانی» از کرمانشاه به قلل «گاشربروم یک و دو»

* «حسین مقدم» از زنجان صعود به قله «گاشربروم دو»

* «کوروش نگهبان» از تهران صعود به قله «گاشربروم دو»

* تیم باشگاه «آرش» جهت اتمام گشایش مسیر بر روی «برودپیک»

تو چطور هم نورد؟ تو هم امسال تابستان به گاشربروم  میروی؟

برای همه ی این عزیزان آرزوی صعودی بدون حادثه و بازگشتی سلامت به وطن میکنم.