دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی-Emerging Trends in Energy Conservation – ETEC– در اسفند ماه سال 91، با پیروی از اهداف اولیه کنفرانس، یعنی هم افزایی دانشگاه، دولت و صنعت در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در کشور برگزار خواهد شد. برگزار کنندگان این کنفرانس منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس جنوبی، کلینیک صنعت دانشگاه تهران و کنفدراسیون صنعت ایران هستند. ضمناً، در راستای برگزاری بهتر و تقویت جنبه بین­ المللی این کنفرانس، سازمان بین­ المللی بهره­ وری آسیا (Asian Productivity Organization – APO) به جمع حامیان کنفرانس پیوسته است. تاریخ و محل دومین کنفرانس، هشتم و نهم­ اسفند ماه سال 1391 در دانشگاه تهران خواهد بود.


محورهای همایش :
• راهکارهای تازه در اقتصاد انرژی و یاری به صنعت پس از حذف یارانه ها
• حمایت از کارآفرینی و تولیدات و مهندسی بومی
• تکنولوژیهای نو و اقتصادی در استفاده از انرژی های تجدیدپذیر
• روش های کاربردی مهندسی و صنعتی در تولید و مصرف بهینه انرژی
• ساختمان های سبز و روند جهانی استفاده از آنها
• مطالعات تطبیقی ( Reduce – Reuse – Recycle) در زمینه نگهداشت و بازیافت انرژی
• حقوق انرژی و راهکارهای تامین مالی صنایع برای تطبیق با حذف یارانه ها
 


برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کنفرانس مزبور لینک زیر را مشاهده نمایید.


http://www.etec.ir/Main.aspxPosted in: دسته‌بندی نشده