برگزاری دومین کنفرانس Low Carbon Earth در کشور چین

Low Carbon Earth Summit 2012


October 19-22, 2012برای اخذ جزییات بیشتر این کنفرانس لینک زیر را ملاحظه نمایید.http://www.bitcongress.com/Greentech2012/default.asp

Posted in: دسته‌بندی نشده