چرا امداد رسانی به حیوانات، در مناطقی که بلایای طبیعی رخ داده ضروری است؟

در خبرها آمده بود که برای نخستین بار در تاریخ بلایای طبیعی در ایران، یگان امداد و نجات دیده بان حقوق حیوانات به مناطق زلزله زده اعزام شده است. بی شک این حرکت اتفاقی ماندگار در فعالیتهای حمایت از حیواناتی ایران خواهد بود و آغازی خواهد بود برای برنامه ریزی و ایجاد تیم های امداد و نجات در سوانح بعدی.
در این روزها امداد رسانی به هموطنان زلزله زده مان در صدر برنامه های هر ایرانی وطن دوست قرار دارد و همگان می کوشند نقشی در این حرکت ملی داشته باشند. شدت ویرانی ها زیاد است و نیاز به کمک رسانی همچنان احساس می شود. قطعاً برخی از هموطنانمان با شنیدن خبر اعزام گروهی برای امداد رسانی به حیوانات، خواهند گفت در این شرایط چه نیازی به امداد رسانی به حیوانات است و انسانها در اولویت قرار دارند و بهتر است نیروها صرف خدمت رسانی به انسانها شود.

براستی چرا امداد رسانی به حیوانات در مناطقی که حوادث طبیعی رخ داده مهم است؟

دام ها بخش بزرگی از سرمایه روستائیان هستند
بازماندگان حوادث طبیعی با دو غم بزرگ مواجه هستند. نخست غم از دست دادن عزیزان و خویشاوندان و دوم غم ناشی از دست رفتن سرمایه های مادی.
عموم روستائیان ما به کشاورزی و دامداری مشغول هستند و دام ها بخش بزرگی از سرمایه مادی هر روستایی محسوب می شود. در روزهای پس از زلزله نگهداری و رسیدگی به دام هایی که بی صاحب مانده اند و یا صاحبان آنها مشغول عزاداری برای از دست رفتگان و یا رسیدگی به مصدومان هستند و یا از همه مهمتر میل و توانی به نگهداری از حیوانات خود ندارند از مهمترین فعالیت هایی است که باید صورت گیرد. حفظ دام ها یعنی حفظ سرمایه مادی روستائیان و حفظ این سرمایه مسیر بازگشت روستائیان به زندگی را تسریع و تسهیل می کند.

پیوند عاطفی انسان و حیوان
شاید تنها یک دامدار  بداند که چه پیوند عاطفی بین یک روستایی دامدار با حیواناتش وجود دارد. گاو، گوسفند، مرغ و خروس و سگ هر کدام بخشی از زندگی و یا شاید خانواده ی یک روستایی هستند. همچنین در محیط های شهری نیز پیوند عاطفی بین صاحبان حیوانات خانگی و حیوانات وجود دارد.
پیوند عاطفی بین انسان و حیوان می تواند نقش موثری در ترمیم عوارض روحی بعد از بلایای طبیعی داشته باشد و از اینرو نجات حیوانات در این مناطق به شدت احساس می شود.

پیشگیری از بیماریهای مشترک و بیماریهای دامی
پس از بلایای طبیعی، بخشی از حیوانات خواهند مرد. در گیر و دار اتفاقات پس از آن، جمع آوری اجساد حیوانات مرده با کندی صورت می گیرد و این مساله می تواند زمینه شیوع بیماریهای دامی و یا بیماری های مشترک انسان و دام را فراهم آورد.
تیم های امداد حیوانات می توانند علاوه بر کمک به حیوانات مصدوم و آسیب دیده، نسبت به دفن بهداشتی حیوانات مرده اقدام کنند.

هجوم حیوانات وحشی به شهرها و روستاها
از بین رفتن منازل، احتمال وجود جسد های انسان و دام در مناطق زلزله زده می تواند باعث هجوم حیوانات وحشی به مناطق زلزله زده شود. حضور تیم های آموزش دیده برای دفع خطر حمله حیوانات وحشی به مناطق حادثه دیده می تواند نقش موثری در کاهش این مشکل داشته باشد.

فرهنگ سازی عمومی در خصوص حمایت از حیوانات
فراتر از بعد امدادرسانی و فعالیتهای اجرایی، حضور بخشی از دوستداران حیوانات برای نجات حیوانات در مناطق آسیب دیده به این معنی است که حمایت از حیوانات به عنوان بخشی از اعتقادات و باورهای هر شهروند متمدن باید مورد توجه قرار بگیرد. حیوانات نیز همچون ما حق حیات دارند و این وظیفه ی ماست که در حوادث طبیعی تا سرحد امکان یاری رسان حیوانات باشیم.

اگر در این روزهای سخت حیوانات را از یاد نبریم آنگاه به تدریج شاهد کاهش حیوان آزاری و شنیدن خبرهای دردناک در خصوص رفتار آدمیان با حیوانات خواهیم بود.
اعزام یگان امداد و نجات توسط دیده بان حقوق حیوانات به مناطق آسیب دیده شروعی خواهد بود برای برنامه ریزی و سازماندهی گروههای بیشتر برای امداد رسانی در حوادث غیر مترقبه آتی. لازم است همه ی دوستداران محیط زیست و حیوانات در سراسر جهان از این حرکت تا سر حد امکان حمایت کنند و حمایت های مادی و معنوی خود را از این گروه دریغ نکنند.

Posted in: دسته‌بندی نشده