پنجشنبه ی سیاه ;-((

توجه         توجه

 به خبری که هم اکنون به سمع و نظرم رسید توجه فرمائید .
رسما آخر هفته ما رو سیاه کردن رفت پی کارش  گریه
هفته قبل میزبان 50 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بودم و از اوایل هفته جاری بصورت قطع برای پذیرای از 100 نفر از دانشجویان دختر این دانشگاه محترم آماده شده و بیش از 2000000 ریال هزینه نمودیم و کلی برنامه ریزی انجام شد .دقایقی قبل خبر دادند که بعلت مصوبه جدید دانشگاه که باید 5000 تومان از هزینه سفر را دانشجو بدهد و مورد اعتراض دانشجویان دختر قرار گرفت سفر احتمالا کنسل میشود و بنده تنها قربانی تبعیض جنسی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نسبت به دانشجویان دختر و اعتراض به حق دانشجویان دختر این دانشگاه شدم رفت پی کارش .
لذا خواهشمند است با من ابراز همدردی کنید تا شاید کمی از غم اینجانب تقلیل یابد .ناراحت