تداوم افزایش دمای هوای تهران/ کیفیت هوای ‌پایتخت همچنان در شرایط مطلوب

افزایش تدریجی دمای هوای استان تهران و برقراری و تداوم شرایط قابل قبول هوای ‌پایتخت طی امروز (۱۹ مرداد ماه) ‌پیش‌بینی می‌شود.