علف‌دهی دستی حیات وحش در دو منطقه حفاظت شده استان تهران

کاهش بارندگی‌ها طی بهار امسال و به تبع آن کاهش ‌پوشش گیاهی، وضعیت تغذیه‌ حیات وحش را در بسیاری از نقاط کشور همچنین استان تهران با مشکل روبه‌رو کرده است و رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش استان تهران، از علوفه‌دهی دستی به حیات وحش در دو منطقه حفاظت شده کویر و جاجرود خبر می‌دهد.