اجرای پایلوت مالچ‌های زیستی در ۳ سایت کشور/روش اقتصادی برای بیابان‌زدایی

دبیر کارگروه تخصصی توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی فرسایش و محیط زیست معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری از تعیین ۳ سایت برای اجرای پایلوت مالچ‌های زیستی خبر داد.