ویدئو / سیلاب‌های ناگهانی از اروپا تا آسیا؛ تغییر اقلیم چقدر مؤثر است؟

وقوع سیل‌های ناگهانی تقریبا تمام شهرهای جهان را تحت تاثیر خود قرار داده و کارشناسان از نقش تغییرات اقلیمی در این خصوص خبر داده‌اند؛ اما تعریف دقیق سیلاب‌های ناگهانی چیست و آیا برای جلوگیری از این پدیده یا کاهش خسارت‌های آن می‌توان کاری کرد؟