بحران اقلیمی به درگیری‌های بین انسان و حیات وحش دامن می‌زند

یک بیولوژیست هشدار داد که بحران اقلیمی می‌تواند درگیری‌های بین بشر و حیات وحش را تشدید کند.