برپایی نمایشگاه نقاشی “مهربان با طبیعت” در عمارت نظری همدان

دبیر جشنواره "مهربان با طبیعت" از برپایی نمایشگاه و فروشگاه آثار نقاشی ۲۰ در ۲۰ با موضوع طبیعت و محیط زیست از ۱۲ تا ۱۶ مردادماه در عمارت نظری همدان خبر داد.