بارش شدید باران در ۷ استان/افزایش ارتفاع موج تا ۴ متر در دریای عمان

سازمان هواشناسی نسبت به بارش شدید باران در هفت استان، وزش باد خیلی شدید در سه استان و افزایش ارتفاع موج تا ۴ متر در دریای عمان هشدار داد.