کدام کشورها نسبت به گرمایش جهانی آسیب‌پذیرتر هستند؟

گرم‌شدن کره زمین منجر به افزایش دما در بسیاری از نقاط جهان شده است و محققان در حال بررسی نحوه تاثیر آن بر مرگ‌ومیر ناشی از گرما هستند. نتایج بررسی اخیر موسسه تحقیقاتی بارسلون در اسپانیا (ISGlobal) نشان داد، اگرچه گرم‌شدن زمین، مرگ‌ومیر ناشی از سرما را کاهش می‌دهد اما با افزایش مرگ‌ومیر ناشی از گرما همراه خواهد بود.