«زندگی با دورریختنی‌های کمتر» منتشر شد

کتاب «زندگی با دورریختنی‌های کمتر» نوشته تارا باتن با ترجمه‌ سعید نصیری منتشر شد.