تخلیه مناطق جنوبی ژاپن در پی بارش شدید باران

رسانه های ژاپنی اعلام کردند در پی وقوع بارش شدید باران در مناطق جنوبی این کشور بیش از ۱۲۰ هزار نفر مجبور به تخلیه خانه های خود شدند.