تسلیت تئاترشهر برای درگذشت خبرنگاران ایسنا و ایرنا

کارکنان مجموعه تئاترشهر با انتشار پیامی جان باختن دو خبرنگار جوان ایسنا و ایرنا را در سانحه واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست در آذربایجان غربی تسلیت گفتند.