چهارم دسامبر ، روز حفاظت از حیات‌وحش

مقامات آمریکا در پاسخ به افزایش نگرانی‌ها در رابطه با تجارت غیر قانونی در حیات‌وحش روز چهارم دسامبر را روز حفاظت از حیات‌وحش اعلام کرد. مقامات وزارت امور خارجه آمریکا با ابراز نگرانی از تجارت غیرقانونی در حیات‌وحش از تمامی جهانیان درخواست کردند تا از گونه‌های در معرض خطر حمایت کنند.

تعیین روز حفاظت از حیات‌وحش می‌تواند حمایت و حفاظت از گونه‌های در معرض خطر حیوانات را القا دهد به خصوص حفاظت از حیواناتی همچون ببرها، فیل‌ها و کرگدن‌ها گسترش می‌یابد. بخش قابل توجهی از جمعیت جهان برای ادامه زندگی به استفاده از حیات‌وحش و انواع گیاهان برای گذراندن زندگی خود نیازمند هستند اما استفاده بی‌رویه از آن‌ها بسیاری از گونه‌های حیوانی را در معرض خطر قرار می‌دهد.

به گزارش پایگاه اینترنتی اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، مقامات حفاظت از محیط زیست کشورها می‌توانند از طریق مجهز کردن و آموزش کارکنان خود در رابطه با گشت‌زنی در مناطق حفاظت شده نگه‌داری از حیوانات از گونه‌های در معرض خطر حمایت کنند.

Posted in: دسته‌بندی نشده