«‌‌ دشت بَرم» كه برود؛ مرگ به كازرون سلام مي‌دهد! (مطلبی از مهندس درویش)

رويشگاه 30هزارهكتاري برم در 20 كيلومتري شمال شرقي شهرستان كازرون در استان فارس قرار دارد. اين منطقه جنگلي با تفاوت ارتفاعي قابل توجه بيش از 900 متر، جنوبي‌ترين بخش از رويشگاه زاگرس را تا پهنه‌اي به ارتفاع هزارو 500 متر از سطح دريا مي‌پوشاند؛ پهنه‌اي كه به سبب همجواري با درياچه پريشان و تالاب ارژن و همسايگي با منطقه رويشي خليج عماني از يك سو و ايران و توراني از سوي ديگر، همواره از زيگونگي (تنوع زيستي) كم‌نظيري چه در حوزه گياهي و چه در حوزه جانوري برخوردار بوده است، به نحوي كه گردش در برم و عبور از كنار جنگل‌هاي متراكمش براي بسياري از هموطنان ما كه در محور شيراز، كازرون و بوشهر تردد كرده‌اند، در شمار خاطره‌انگيزترين تصاويري است كه در خزانه‌ ذهن‌شان از زاگرس ذخيره كرده‌اند؛ رويشگاهي كه در آن علاوه بر درختاني چون بلوط، بادام وحشي، زالزالك وحشي و بنه، مي‌توانيد شاهد خراميدن جانداراني چون شير  ... “«‌‌ دشت بَرم» كه برود؛ مرگ به كازرون سلام مي‌دهد! (مطلبی از مهندس درویش)”

Continue Reading ←