بانک جهانی مورد انتقاد قرار گرفت

 

بانک جهانی و تغییر اقلیمبانک جهانی مورد انتقاد نهادهای فعال در حوزه ی مقابله با تغییرات اقلیمی قرار گرفت. بنا به خبری که امروز اینجا دیدم، در حاشیه ی مذاکرات آلمان گزارشی توسط فعالان محیط زیستی منتشر شده است که نشان می دهد بانک جهانی با سرمایه گذاری های خود زمینه ی افزایش گازهای گلخانه ای را به ویژه در برخی کشورها فراهم کرده است. 

فایل PDF این گزارش اینجا است.

به عنوان مثال گزارش نشان داده است که در سال 2010 بانک جهانی بالاترین میزان سرمایه گذاری خود را در زمینه ی سوخت های فسیلی انجام داده است. این میزان نسبت به سال گذشته دو برابر شده است و به طور ویژه در حوزه ی ذغال سنگ میزان سرمایه گذاری حدود 350 درصد افزایش داشته است.

گزارش همچنین به مواردی از ضعف های بانک جهانی در حوزه ی بازار کربن و پیشبرد مذاکرات جهانی اشاره داشته است. 

تصویر رو به رو جلد گزارش مربوطه است.

 

BONN (IDN) - Reflecting profound concerns of developing countries, a new report has strongly criticised the World Bank group for promoting false solutions to climate change, such as carbon trading, megadams, agrofuels and industrial monoculture tree plantations.