نخستين نظرسنجي ديده بان زاگرس؛

 

وب سايت ديده بان زاگرس در راستاي ريشه يابي مشكلات اصلي محيط زيست استانهاي زاگرس نشين اقدام به برگزاري يك نظرسنجي زيست محيطي نموده است.

در اين نظرسنجي گزينه هايي همچون مديريت ناكار آمد، نبود امكانات كافي، شرايط خاص اقليمي، فقر فرهنگي و ناآگاهي مردم و كمبود فعالين و حاميان محيط زيست در نظر گرفته شده و شما مي توانيد به گزينه دلخواهتان راي دهيد.

همانطور كه مي دانيد محيط زيست استان هاي زاگرس نشين با مشكلات زيست محيطي فراواني دست به گريبان اند، به نظر شما علت اصلي اين مشكلات چيست و البته در مقابل چنين مشكلاتي چه بايد كرد. ديده بان زاگرس منتظر نظرات شماست...

Posted in: دسته‌بندی نشده