تلاش سازمان محیط زیست برای تعامل سازنده با سمن‌ها

به گزارش ایسنا، ژیلا آقایی -معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست –  در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه تلاش زیادی برای تعامل سازنده با سمن‌ها و تصمیم‌گیری درست در راستای استفاده از توانمندی‌های آن‌ها صورت گرفته است، تصریح کرد: حوزه آموزش همگانی از بهمن ماه سال گذشته به دفتر مشارکت های مردمی سپرده شد. هم اکنون نیز به صورت هفتگی یک مطلب محیط زیستی به شهرداری برای انتشار ارسال می‌شود و نیازسنجی آموزش همگانی از دیگر کارهای پیگیری شده دفتر بود که امیدوارم ادامه پیدا کند.

در ادامه این مراسم ابوالقاسم موسوی – مدیرکل جدید دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی – با تاکید بر اهمیت موضوع مسئولیت‌های اجتماعی گفت: می‌توانیم موارد مورد نظر را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه کنیم همچنین ما باید تکلیف خود را در حوزه مشارکت مردمی بدانیم و این امر زمانی امکان پذیر است که حوزه‌های تخصصی کار خود را درست انجام دهند. پس از آن می‌توان از مردم انتظار همکاری داشت.

موسوی با اشاره به خوب بودن کیفیت در بخش نیروی انسانی اظهار کرد: باید کار ستادی صورت گیرد. هر کارشناس درگاهی برای مدیریت استان‌ها در حوزه‌ای است که فعالیت می‌کنند. جایگاه کارشناسان ما ملی است و بر همین اساس استان‌ها نیز انتظاراتی دارند.

وی ادامه داد: شناساندن مضامین محیط زیستی به جامعه کار برزگی است و همه استان‌های ما باید همکاری کنند. ما سیاستگذاری می‌کنیم، کمک فکری می‌دهیم و استان‌ها باید کار کنند.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی با تاکید بر اهمیت موضوع سمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد اظهار کرد: با توجه به نگران کننده بودن شرایط کرونا، باید روش‌های جدید برای رسیدگی به ماموریت‌ها درنظر بگیریم و نباید به‌ دلیل این بیماری ماموریت‌ها نادیده گرفته شود.

موسوی تاکید کرد: اگر می خواهیم موفق شویم باید از خانواده محیط زیست و خودمان شروع کنیم. اگر بتوانیم مشارکت را ابتدا میان همکاران پیش ببریم قدم مثبتی برداشته‌ایم اما لازم است که همکاران ما و خانواده آن‌ها نیز با مشارکت بیگانه نباشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، وی در پایان گفت: در بسیاری از حوزه‌ها پتانسیل و جای کار وجود دارد که می‌توان از توانایی‌های موجود استفاده کرد.