جنگل حرّا در چنبره بلاتکلیفی

جنگل حرّا واقع در بندر دیّر و تالاب مشرف بر آن همچنان در بلاتکلیفی محض قرار دارد و خطر از بین رفتن زیست‌بوم بی‌نظیر آن کماکان به عنوان چالش و آزمونی برای نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر قلمداد می‌شود.