در خصوص آلودگی هوا شکایتی مطرح نشده است

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور با بیان اینکه حسب اعلام نماینده دادستان تهران متاسفانه در خصوص آلودگی هوا شکایتی از سوی دستگاه‌های متولی مطرح نشده است، گفت: از دادستانی خواسته شد در این زمینه جدیت بیشتری داشته باشند و با رصد کردن وظایف سازمان‌ها نسبت به تعقیب قضایی آن‌ها اقدامات لازم را به عمل آورند.