«زنجانرود» غرق در فاضلاب

رودخانه زنجانرود را می‌توان به عنوان متفاوت‌ترین رودخانه زنجان در نظر گرفت. این رودخانه تنها رودخانه سطح این استان است که بجای حمل آب های سطحی حاصل از بارش ها، حجم زیادی از فاضلاب شهری و گاه پساب صنعتی زنجان را حمل می کند. معضل فاضلاب زنجانرود مشکلات مهم فراوانی را با خود به همراه داشته است. به خطر افتادن آثار تاریخی مهم همچون پل میربهاالدین که در فهرست آثار تاریخی ملی به ثبت رسیده، نمونه ای از این فاجعه است. پلی که قرار بود روزی یکی از جاذبه های توریستی زنجان باشد اینک درمیان حجم بسیار زیاد فاضلاب و زباله محاصره شده و به محل مناسبی برای تجمع معتادان شهر تبدیل شده است. حجم زیاد فاضلاب سبب ایجاد بوی تعفن شدید در فصول گرم سال شده، به گونه ای که بیش از چند دقیقه نمیتوان در محدوده حاشیه رودخانه توقف کرد. اما مهمترین مشکل فاضلاب زنجانرود عبور این رودخانه از میان باغاتی است که منبع اصلی آبیاری درختان آنها را تشکیل می دهد و محصولات باغات زنجانرود میتواند تهدیدی جدی علیه سلامتی مصرف کنندگان باشد به گونه ای که در چند سال گذشته کشت سبزیجات با استفاده از فاضلاب زنجانرود و فروش آن در بازار میوه فروشان زنجان حاشیه هایی را در پی داشت. حال با گذشت بیش از  یک دهه هنوز هیچ سازمان و نهادی مسئولیت این حجم عظیم از فاضلاب روان و دائمی در دل طبیعت را بر عهده نگرفته و مردم زنجان دیگر امیدی به دیدن روز های زلال زنجانرود و سرسبز پل میربهاالدین ندارند.