آواز نجات حرّا در دیار لک‌لک‌ها!

حرّا زنده خواهد ماند و ۲۵ دی ماه در خاطر حرّا تا ابد ماندگار است همانند خود جنگل حرا، روز گذشته مردم با راه‌اندازی پویش نجات جنگل حرا در بندر دیّر، نجات حرّا را فریاد زدند و همبستگی و اتحاد زیبایی شکل گرفت که فراموش نمی‌شود.