۱۷ هزار تاکسی فرسوده پایتخت در صف وام ۷۰ میلیونی نوسازی

معاون فنی و بهره برداری سازمان تاکسیرانی شهر تهران در مورد نوسازی تاکسی های فرسوده توضیحاتی را ارائه کرد.