حالا معنادار شد

 

یکی از بحث های کلیدی در حوزه ی تغییرات اقلیمی این است که آیا روند تغییرات یک متغیر مثلا دما معنادار است یا خیر؟ برای آزمون معناداری از روش های مختلفی استفاده می شود که در نهایت نشان می دهند آیا تغییرات واقعا دارای یک روند خاص است یا صرفا ناشی از نوسانات رخ داده است. در سال های گذشته یکی از بحث های داغ در حوزه ی تغییرات اقلیمی و افزایش دمای جهانی این بوده است که روند دما در سال های گذشته خصوصا از 1995 دارای شیب معناداری نبوده است. به عبارت دیگر نمی توان از نظر آماری و علمی ادعا کرد که زمین در طی این دوره واقعا در حال گرم شدن بوده است. اگر به نمودار زیر نگاه کنید موضوع بیشتر روشن می شود.

 

 

1995

 

Figure 2: NASA GISS Global temperature change in degrees Celsius. Blue is yearly average. Red is linear trend (NASA GISS).

 

همانطور که مشاهده می کنید دمای هوا در طی این دوره در حال نوسان مستمر بوده است اما روند کلی افزایش یافته است. سال گذشته پرفسور جونز مصاحبه ای با BBC انجام داد و طی آن بیان داشت که این روند از نظر آماری معنادار نبوده است. صحبت وی به شدت مورد توجه منتقدان قرار گرفت و حتی تیتر روزنامه ها شد. جونز امسال مصاحبه ای با BBC  داشته است و طی آن اعلام کرده است که روند با توجه به دمای ثبت شده در سال های اخیر از نظر آماری معنادار شده است.

در این رابطه اینجا بیشتر مطالعه کنید.