آیا واقعاً دلیلش شرایط جوی است؟

انگار همین دیروز بود که آقای رستمی (از اعضای جمعیت حامیان زمین) از سفر خود به ارومیه برگشته بود و با ذوق وصف ناپذیری درباره زیبائی های این دریاچه صحبت می کرد ولی متاسفانه حالا دیگه از آن شوق خبری نیست…

دریاچه ارمیه در حال خشک شدن است، و به تلاش همه ایرانیان نیاز دارد.

1) دریاچه ارومیه «دومين
درياچه شور جهان»، «بزرگترين
زيستگاه طبيعي آرتميا»، «بيستمين
درياچه بزرگ جهان»، «شورترين
درياچه جهان كه حيات در آن جريان دارد» و«بزرگترين درياچه داخلي ايران»

2)دریاچه ارومیه دریاچه ای است که در
طول تاریخ حتی یک نفر را هم راغرق نکرده، چرا
که اگر شنا هم بلد نباشید به سادگی می توانید روی آب شناور بمانید.

 

3) دریاچه ارومیه بزرگترين زيستگاه طبيعي آرتميا در
جهان است (موجودي زنده که غذايماهي خاويار است) را دارد و قيمت آن
تقريبا با ماهي خاويار برابری می کنه. با این وجودحتی در
صورتی که بعدها هم دریاچه احیا شود دیگر اثری از این موجود نخواهد بود.

 

4)این
دریاچه شورترين
درياچه جهان كه حيات در آن جريان دارد.

 

5)تحقیقات نشان داده است که خواص طبي و درماني
لجن و نمک درياچه اروميه بسيار شبيه با خواص نمک و لجن درياچه بحرالميت اردن
است که کشورهاي
خارجي بويژه فرانسه، انگليس و آلمان استفاده فراواني از آن مي کنند. لجن
دریاچه ارومیه قابلیت چشمگیری در کاهش و تسکین درد داره و می توان از آن
برای تهيه محصولات بهداشتي و آرايشي و همچنين احداث کلينيک هاي درماني استفاده
کرد.

Posted in: دسته‌بندی نشده