معرفی کتاب: تغییرات اقلیمی و جمعیت

 

اقلیم و جمعیتجمعیت و تغییر اقلیمی نام کتابی است حدود سیصد صفحه ای است که به موضوع پویایی های جمعیتی و تعامل آن با تغییرات اقلیمی پرداخته است. این کتاب که توسط گروهی از محققان از رشته های گوناگون نگاشته شده است تلاش کرده است که از هر دو منظر علوم طبیعی و هم علوم اجتماعی به قضیه بنگرد.

چند نظر در مورد این کتاب:

"...the summaries are presented with exceptional clarity." Population and Development Review

"...the best single work to date on the relationships between population and climate change." Gayl Ness, University of Michigan

"Links between climatology and demographics are dealt with in an illuminating way by the three authors, who are all at the International Institute for Applied Systems Analysis in Vienna. A first-rate exercise in multi-disciplinary analysis, the book...amounts to a timely exploration of the major challenges ahead." Nature 

جزییات بیشتر در مورد کتاب. 

 

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: