بررسی رابطه آلودگی آب و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته

این مقاله از پایان‌نامه یکی از بچه‌های هم‌دوره ما، خانم عباسی‌فر، تهیه شده و در نشریه «اقتصاد محیط‌ زیست و انرژی» دانشکده خودمان چاپ شده. برای خانم عباسی‌فر آرزوی موفقیت دارم. دکتر حمیدرضا ارباب عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی زهره عباسی‌فر کارشناس ارشد اقتصاد چکیده امروزه آلودگی یکی از مهم ترین چالش های مدیریتی کشورهاست. بر این اساس، تمام کشورها تلاش می کنند تا با وضع قوانین و مقررات در سطح ملی و تنظیم توافق نامه های بین المللی، از