مناظره ای در خصوص آلودگی هوا

امروز 1 آذر ماه مناظره ای در خصوص آلودگی هوا بر روی آنتن خواهد رفت. امیدوارم به آلودگی هوا به عنوان یک مساله مهم نگریسته نه چالشی گذرا که با حل موقتی آن به فراموشی سپرده شود. ساعت 16:25 شبکه 1 سیما