رقیب سرسخت برای تهران !

در حالی که آلودگی هوای تهران در هفته های گذشته موجب نگرانی بسیاری از پایتخت نشینان شده، نگاهی به زندگی مردم در آلوده ترین شهر جهان خالی از لطف نیست.

به گزارش برنا، در حالی که ساکنان آلوده ترین شهر دنیا به سختی نفس می کشند.

گزارش هافینگتن پست حاکی است از بزرگراه های لس آنجلس تا اندونزی، از خیابان های چین تا لندن زندگی در هر کجای این کره خاکی با انواع آلودگی ها عجین شده است.

در این میان آلودگی هوا در شهر لینفن چین که به آلوده ترین شهر دنیا شهرت دارد، موجب شده نفس مردم این شهر به سختی بالا بیاید. ساکنان این شهر می دانند که برای خشک کردن لباسهایشان نباید آنها در هوای آزاد آفتاب کنند زیرا لباس هایشان همزمان با خشک شدن سیاه و کثیف می شوند.

نتیجه تحقیقات نشان می دهد یک روز زندگی در شهر لینفن با کشیدن سه بسته سیگار برابری می کند. با این حال به نظر می رسد دولت چین اقدام قابل توجهی برای بهبود هوای این شهر که 3 میلیون نفر ساکن آن هستند، انجام نداده است.

بنظر میرسد که فکر بکر ! برخی ها در استفاده از هواپیما و چرخبال و ... برای مبارزه با آلودگی تهران نفوذی بوده و خواسته اند تا این مقام ارزشمند را از تهران ما بگیرند و چینی اش کنند ! ولی جای نگرانی نیست که رقیب ما چینی است و به راحتی قابل شکست  است !