زلزله مدیریتی در سازمان محیط زیست !

به گزارش سایت تابناک  با درخواست بازنشستگی و کناره گیری دکتر محمد باقر صدوق، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست که یکی از چهره های مطرح و خبره محیط زیست است، و همچنین اخبار پخش شده مبنی بر تغییر سایر معاونت ها، این سازمان با تغییر گسترده معاونین مواجه شده است.

بنابراین گزارش، مدیر کل بازرسی این سازمان نیز بنابر شنیده ها از این سمت کنار رفته است در عین حال وضعیت آقایان دکتر محمد باقر نبوی معاون محیط زیست دریایی و دکتر نوریان معاون محیط زیست انسانی این سازمان نیز در هاله ای از ابهام قرار داشته و اخباری مبنی بر عدم تمدید ماموریت معاون دریایی و جابه جایی معاون محیط زیست انسانی در میان کارمندان این سازمان پخش شده است.

از سوی دیگر در حالی که خاکریزی و خشک کردن دریا برای احداث فاز 22 تا 24 پارس جنوبی همچنان ادامه دارد جلسه مدیران کل محیط زیست استان های کشور به ریاست رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در پارس جنوبی در حال برگزاری است.

گفتنی است، علاوه بر برکناری مدیر کل محیط زیست استان مازندران که چندی پیش صورت گرفته، در روزهای گذشته نیز مدیر کل این سازمان در استان یزد تغییر کرده است.