یک روز در نمایشگاه مطبوعات

سه چهار سالی بود که فرصت نمیشد به نمایشگاه مطبوعات بروم، ولی امسال وقتی متوجه شدم شبکه تشکلهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان تهران درصدد تجلیل از محمد درویش هستند تصمیم گرفتم هر طور شده هم در این مراسم شرکت کنم و هم سری به نمایشگاه مطبوعات بزنم. دیروز در این نشست دوستان مجازی و غیر مجازی زیادی بودند و آقای دکتر محمدی و خانم البرزی منش هم در خصوص فعالیتهای محیط زیست گرایانه درویش بیاناتی داشتند. دکتر کاوه مدنی هم هر چند کوتاه صحبتهایی را داشت و درخواست کرد که سمنها همچنان و با تمام قوا به فعالیتهای خود ادامه دهند. البته باید گفت این نظر با آنچه که جناب کلانتری به عنوان متولی اصلی پردیسان در نظر دارد اصلن منطبق نیست. دوستانی که صحبت کردند در خصوص کاستیهای فعلی و اشکالاتی که در زمان فعلی برای منابع طبیعی و محیط زیست پیش آمده مطالبی را گفتند و در آخر به محمد درویش مدیر کل سابق دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست تقدیر نامه ای را اهدا کردند.

 

 

Posted in: دسته‌بندی نشده