آن ها باید محاکمه شوند!

خبر
را که حتما همه خوانده اند:« به گفته نماینده مبارکه اصفهان، به علت تخلیه
فاضلاب “زرین شهر” به زاینده رود، کارگروه نمایندگان مجلس، از معصومه
ابتکار و وزیر نیرو شکایت کرده اند.» و مهم تر این که :«باز هم به گفته
همین نماینده گرامی، مدارک به دست آمده از «پنج سال » مکاتبه مستمر دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان و بهداشت و محیط این شهرستان نشان می‌دهد که شرکت آب و
فاضلاب اصفهان و همچنین اداره‌ کل مدیریت بحران همواره در جریان پروژه
فاضلاب‌ها بوده و در مقابل همه مکاتبات صورت‌گرفته، جز بی‌اعتنایی، واکنش
دیگری در پیش نگرفته است!»

در
قدم نخست باید به نمایندگان مردم در مجلس تبریک گفت و این اقدام را به فال
نیک گرفت. چرا که شاید برای نخستین بار یک مطالبه محیط زیستی در لیست
مطالبات شهروندی قرار گرفته و از سوی نمایندگان مردم در پارلمان، پیگیری می
شود. همچنین باید گفت که اگر مقصر معضل آب زاینده رود معصومه ابتکار باشد
ما نیز بدون هیچ تعارفی او را نقد کرده و به چالش می کشیم که این، از
مقتضیات حرفه مان است و باعث پویایی یک جامعه.

اما
نکته پر واضح و البته اعجاب آوری که وجود دارد این است که این نمایندگان
گرانقدر و مردم دوست که اینچنین نگران سلامت شهروندان و محیط زیست حوزه
انتخابیه خود هستند تاکنون کجا بودند و چه می کردند؟ و حالا که مجریان آن
«پنج سال» که به گفته نماینده مبارکه در جریان پروژه فاضلاب ها بوده اند،
رفته اند و مسئولان جدیدی آمده اند که اتفاقا در این «پنج سال» در قوه
اجرایی هیچ کاره بودند، به یاد مطالبات به حق و حقوق شهروندی اهالی حوزه
انتخابیه خود افتاده اند؟! به راستی چرا تاکنون وظیفه نظارت بر احقاق حقوق
شهروندان را فراموش کرده بودند؟…….

منبع: سبزپرس/ http://isdle.ir/news/


در لینک :

http://isdle.ir/news/index.php?news=9512

Posted in: دسته‌بندی نشده