آخرین سنگر سکوته…

زخم هاي بسياري است كه نيازمند مرهم است

اين روزها به نوشتن گزارش هاي مختلف زيست محيطي و گرفتن گزارشات تصويري و... مشغول شده ام. ديروز يكي از دوستان زنگ زد و گفت فلاني چرا خيلي وقته كه وبلاگت به روز نميشه ! در جواب هر چه گفتم بهانه بود...من سالهاست كه با وبلاگ نويسي زندگي مي كنم...در حقيقت محيط زيست اصلي ترين دغدغه زندگي من است. اين روزها حرف هايم را در گزارشات نوشتاري و تصويري بيان مي كنم و در اين راه تمام توانم را گذاشته ام.

...اما دوستان، دلم پر از حرف هايي است كه مدت هاست در پي گفتنشان به هر دري زده اما...گويا اين روزها سكوت بهترين راه حل است... و همه مي دانيم كه زخم هاي بسياري است كه نيازمند مرهم است.