سفر ضربتی در جستجوئی معدن کاران ویرانگر تا دل دریاچه نمک حوض سلطان قم:

این دریاچه که به دریاچه ساوه قم ودریاچه شاهی هم معروف است به مساحت تقریبی ۲۴۰ کیلومتر مربع در شمال شرق
شهرستان قم واقع شده‌است و رشته کوه‌های البرز درشمال آن قرار دارد. این دریاچه از دو چالهٔ جدا از هم تشکیل شده‌است. چالهٔ غربی به نام حوض سلطان و چاله شرقی به نام حوض مره‌است که به‌وسیله یک آبراهه به هم وصل می‌شوند.
در فصول پر آب ابتدا چاله مره پر می‌شود و سپس آب اضافی وارد حوض سلطان می‌شود.خدای من در زندگی کاری و وظیفه شغلی داد پدیده های طبیعی بسیار زده ام امریکا، کانادا، آلمان، ترکیه، ژاپن ، تایلند، مصر، سوریه، مراکش و... و ایران عزیز چه بابت طلبگی و چه ماموریت کاری دیدن پدیده های طبیعی بخشی از کارم بوده ...

شهادت می دهم که برترین پدیده است که در عمرم دیده ام و سخن کوتاه دارند به ویرانه ای تبدیل اش می کنند ...
Posted in: دسته‌بندی نشده