50 هکتار از جنگل های پارک ملی گلستان در آتش سوخت

پارک ملی گلستان در آتش سهل انگاری مسافران می سوزد:

 

zaminonline.ir

 

 

 

 

Posted in: دسته‌بندی نشده