کارگاههای تخصصی همایش و جشنواره تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار

کارگاههای تخصصی همایش و جشنواره تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار

جهت اطلاعات بیشتر به سایت cchfg.ir مراجعه کنید.

عنوان

موضوعات و گروه مخاطب

ارائه دهنده

کارگاه 1:

بازار کربن، مکانیسم توسعه پاک و فرصتهای موجود و نحوه مشارکت برای صنایع کشور

در
این کارگاه ابتدا به وضعیت بازار کربن و پروژه‌های مکانیسم توسعه پاک در
ایران و جهان پرداخته می‌شود. سپس فرآیند مکانیسم توسعه پاک و
پتانسیل‌های موجود در صنایع کشور و نحوه مشارکت صنایع در آن پرداخته
می‌شود. در نهایت مطالعه موردی برخی از پروژه‌ها و تجارب کشورها در این
خصوص بررسی می‌شود.

مخاطبین: مدیران و کارشناسان از واحد های HSE
، مدیریت انرژی، بهره‌وری، محیط‌زیست در صنایع فرآیندی نظیر
پالایشگاه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع شیمیایی، سیمان و آهن و فولاد و
آلومینیوم ، تولید نیرو و حمل و نقل درون شهری و برون شهری.

 

  

مدت زمان: 2 ساعت

مدرس: مهندس محمد صادق احدی،

معاون طرح ملی تغییر آب و هوای سازمان محیط زیست


کارگاه 2:

منابع انتشار آلاینده های هوا و گازهای گلخانه ای در صنایع فرآیندی و راهکار های کاهش انتشار


دراین
کارگاه ابتدا منابع انتشار و آلاینده‌های انتشاری از صنایع فرآیندی نظیر
پالایشگاه‌های نفت، گاز، صنایع سیمان و آهن و فولاد و صنایع شیمیایی بررسی
می‌گردد. سپس نحوه محاسبه میزان انتشار در هریک از واحد‌های فرآیندی
بررسی می‌گردد. در نهایت روشهای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و
آلاینده‌های هوا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

مخاطبین: مدیران و کارشناسان از واحد های HSE
، بهره‌وری، محیط‌زیست در صنایع فرآیندی نظیر پالایشگاه‌های نفت و گاز و
پتروشیمی، صنایع شیمیایی، سیمان و آهن و فولاد و آلومینیوم.

مدت زمان: 2 ساعت

مدرس: مهندس توحید نودل، کارشناس ارشد شرکت انرژی‌های تجدید پذیر مهر و دانشجوی دکتری مهندسی محیط‌زیست دانشگاه تهران

کارگاه 3:

استاندارد های ایزو سری 14064 در خصوص پایش انتشار گازهای گلخانه‌ای در واحد های صنعتی

در
این کارگاه ملزومات استانداردهای ایزو 14064 در خصوص نحوه محاسبه میزان
انتشار گازهای گلخانه‌ای، اقدامات کاهش انتشار و نحوه پایش اثربخشی این
اقدامات و نیز پیاده‌سازی آنها در بنگاه‌های اقتصادی بررسی خواهد شد.

مخاطبین: مدیران و کارشناسان از واحد های HSE و بهره وری، محیط زیست و ایزو در  واحد ها و بنگاههای صنعتی و خدماتی( تمامی صنایع و بنگاهها)

مدت زمان : 2 ساعت

مدرس: مهندس احد جعفری

گروه محیط زیست و کیفیت ایران خودرو مشاور شرکت انرژی‌های تجدید پذیر مهر

کارگاه 4:

سیاستهای کاهش انتشار ملی (NAMAs) و مکانیسم های نو ظهور و دریافت کمکهای مالی از منابع بین‌المللی

در
این کارگاه روند انتشار و سیاست‌های کاهش انتشار در سطح ملی و نیز در سطح
بنگاه‌های اقتصادی، علی‌الخصوص صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیروگاه‌ها و
صنایع بزرگ در یک افق میان مدت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس گام به
گام و نحوه توسعه سیاست‌های کاهش انتشار در سطح بنگاه مورد بررسی قرار
می‌گیرد. در انتها نیز نحوه دریافت منابع مالی از صندوق اقلیم سبز و نیز
سایر مکانیسم‌های نوظهور و مکانیسم‌های مالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مخاطبین: مدیران و کارشناسان از واحد های HSE و بهره‌وری، برنامه‌ریزی و مهندسی طرح‌های واحدها و بنگاه‌های صنعتی، صنایع بزرگ و سازمان‌ها.

 

 

 
مدت زمان : 2 ساعت

مدرس: مهندس عادل پرتوی، مدیر عامل شرکت انرژی‌های تجدید پذیر مهر

کارگاه 5:

 
اصول مدیریت سبز و پیاده سازی آن در واحد‌های صنعتی

در
این کارگاه ابتدا مفاهیم و اصول مدیریت سبز مورد بررسی قرار می‌گیرد و
سپس به بررسی گام به گام پیاده‌سازی مدیریت سبز در بنگاه‌های اقتصادی
پرداخته می‌شود. در انتها نیز یک مطالعه موردی در خصوص بنگاه‌های سبز و
شاخصه‌های آن و تاثیر آن بر هزینه‌های بنگاه پرداخته می‌شود.

مخاطبین: مدیران و کارشناسان از واحد های HSE و بهره وری واحد ها و بنگاه‌های صنعتی و خدماتی.

مدت زمان : 2 ساعت

مدرس: مهندس محمدرضا معتمد

معاون مدیر عامل ایران خودرو در امور تندر و مشاور شرکت انرژی‌های تجدید پذیر مهر

کارگاه 6:

 

  

ممیزی و مدیریت انرژی در واحد های صنعتی بر اساس ایزو 50001 و تاثیر آن بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای

در
این کارگاه ابتدا مفاهیم و شاخص‌های ممیزی انرژی در بنگاه‌های اقتصادی
مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به بررسی گام به گام پیاده‌سازی مدیریت
انرژی در بنگاه‌های اقتصادی پرداخته می‌شود. در نهایت اثرات مدیریت انرژی
بر درآمد بنگاه و نیز کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای آن و افزایش شاخص
زیست‌محیطی بنگاه بررسی می‌گردد. در انتها نیز یک مطالعه موردی در خصوص
ممیزی انرژی در یک بنگاه اقتصادی و تاثیر آن بر هزینه‌های بنگاه و
شاخصه‌های زیست‌محیطی آن پرداخته می‌شود.

مخاطبین: مدیران و کارشناسان از واحد های HSE و بهره وری، مدیریت انرژی  واحد ها و بنگاههای صنعتی و خدماتی

  

مدت زمان : 2 ساعت

مدرس: مهندس منصوری

کارشناس ارشد ایران خودرو در امور کیفیت و مشاور شرکت انرژی‌های تجدید پذیر مهر

کارگاه 7:

 

  

مدیریت شهری و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای

در
این کارگاه ابتدا به نقش بخش‌های مختلف فعالیت‌های حوزه شهری نظیر حمل و
نقل درون شهری، دفع پسماند، بهره‌وری انرژی و غیره در انتشار گازهای
گلخانه‌ای پرداخته می‌شود. سپس روشهای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در
حوزه‌های مرتبط با مدیریت و برنامه‌ریزی شهری بررسی شده و امکان اخد
کمک‌های مالی در این خصوص از مجامع بین‌المللی بررسی می‌گردد. در انتها
نیز به بررسی تجارب شهرهای دنیا در کاهش ردپای کربن ناشی از فعالیت‌های
مرتبط با حوزه شهری و نیز نمونه شهرهای بدون کربن پرداخته می‌شود.

مخاطبین: مدیران و کارشناسان از واحد های HSE
، برنامه‌ریزی شهری، مدیریت پسماند،  برنامه‌ریزی حمل و نقل و ترافیک
شهرداری ها، وزارت کشور و شورای شهر و حوزه های مرتبط با مدیریت شهری.

 

 

 

مدت زمان : 2 ساعت

مدرس: مهندس محمد صادق احدی،

معاون طرح ملی تغییر آب و هوا سازمان محیط زیست

Posted in: دسته‌بندی نشده