تعریف جایگاه کوهستان به عنوان زیست بوم حساس کلید خورد

سازمان جنگلها طی نامه رسمی به محیط زیست  خواستار این شد که در اولویت بندی زیست بوم های حساس  جهت اعمال مدیریت حفاظتی بعد از تالاب ها در جایگاه بعدی زیست بوم های کوهستانی مورد توجه قرار گیرد .  شایان ذکر است  در


 کوهستان بخاطر شرايط توپوگرافيک و کمربند هاي اکولوژيک  متعدد ، اکوسيستم هاي محلي  متنوع با فاصله بسیار کم ، شکل می گیرند. از این رو در مقایسه نسبی با دیگر شکل های سرزمین دارای بيشترين تنوع از بالاترين سطح تنوع زيستي (اکوسيستم) ، تا تنوع گونه و تنوع ژن …  می باشند. حدود يک چهارم تنوع زيستي خشکي ، نصف هات اسپوت ها…  در کوهستان ها استقرار یافته اند. للزم به یاد آوری است حفظ و توزيع اصولي آب در سرزمين بدون حفظ اکوسيستم کوهستاني امکان پذیر نخواهد بود.

از طرفی به خاطر تغییرات شرایط محیطی (کاهش فشار و رطوبت هوا، بارندگی ، درجه حرارت ، افزایش تبخیر و تعرق و…) مقاومت پوشش گياهي کم  و از توان خود بازسازي و احياء کمتر برخوردار بوده ،  پايداري خاک  و کم می باشد در نتیجه   تنوع زيستي کوهستان حساس ، سيماي کوهستان شکننده و آسيب پذير  می باشد .

 


Posted in: دسته‌بندی نشده