معرفي كتاب : راهنماي كاربردي مخاطرات، ايمني و بهداشت در امور پژوهشي و آزمايشگاهي

 

عنوان كتاب : راهنماي كاربردي مخاطرات، ايمني و بهداشت در امور پژوهشي و آزمايشگاهي

جلد اول : آشنايي با انواع مخاطرات و ارگونومي در آزمايشگاه

مولفين : دكتر نيما پورنگ- مهندس مهرناز بني اعمام

ناشر :موسسه تحقيقات شيلات ايران- مديريت اطلاعات علمي

چاپ اول : 1389

این کتاب ارائه اطلاعات علمی مناسب برای تمامی افرادی است که به طور مستمر یا موقت در آزمایشگاه‏ها، به ویژه آزمایشگاه‏ های مختلف مراکز پژوهشی و آموزشی مشغول بکار می‏باشند. در تدوین این کتاب تلاش شده است با بهره‏ گیری از منابع علمی متنوع و استفاده از تصاویر و شکل‏های مرتبط، ضمن ارتقای آگاهی‏های عمومی پرسنل شاغل در آزمایشگاه‏ ها در زمینه‏ های مورد نظر، اطلاعاتی کاملا کاربردی و مفید در اختیار آنها قرار گیرد.

این کتاب مشتمل بر 10 فصل و دربرگیرنده مباحثی از جمله تعاریف و مفاهیم، ساختمان آزمایشگاه، کمک‏ های اولیه، عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار آزمایشگاه، حمل و نقل و نگهداری مواد شیمیایی، خطرات گروه‏ های مختلف مواد شیمیایی، عوامل بیولوژک محیط کار آزمایشگاه، ارگونومی در آزمایشگاه و تجهیزات حفاظت فردی می‏باشد.

 

Posted in: دسته‌بندی نشده