آغاز به كار رسمي كنفرانس و همايش ملي مخاطرات محيط زيست زاگرس

در
سالهای اخیر محیط زیست و منابع طبیعی حوزه زاگرس با مخاطرات بسیاری دست به
گریبان بوده است؛ ورود ذرات ریز معلق به منطقه و تاثیرات منفی آن بر روی
محیط زیست انسانی و همچنین محیط زیست طبیعی به یکی از چالش های اصلی این
سرزمین تبدیل شده که خسارات بی شماری را به مردم و طبیعت استانهای زاگرس
نشین تحمیل کرده است.

این
در حالی است که به دلیل بی توجهی به شاخص ها و استانداردهای موجود اسباب
از بین رفتن سرمایه های اکولوژیکی زاگرس فراهم شده تا امروز شاهد سقوط
منابع آب و خاک در کنار به خطر افتادن گونه های آندمیکی همچون سمندر
لرستانی و…باشیم.

از
سوی دیگر مدیریت ناکارآمد در حوزه های حساسی همچون مدیریت پسماند، استفاده
از روش های منسوخ در جمع آوری، انتقال و دفن بهداشتی زباله های شهری شرایط
را برای بروز مخاطرات جدی در حوزه محیط زیست انسانی به وجود آورده که در
این ارتباط می توان به خطر افتادن آب های سطی و زیرزمینی و همچنین از بین
رفتن پایداری خاک اشاره کرد.

در
این بین عقب نشینی گسترده جنگلهای بلوط به دلایلی مختلفی همچون گسترش
کشاورزی ناپایدار، بروز انواع آفات،زوال و خشکیدگی و ذغالگیری در ابعاد
وسیع در کنار فعالیت های عمرانی،صنعتی و معدنی به یکی از چالش های ملی
تبدیل شده است، زیرا از بین رفتن پوشش جنگلی زاگرس در نهایت به پیکره زیستی
تمام کشور آسیب خواهد زد.

از
این رو برگزاری چنین نشست های تخصصی با هدف نزدیک کردن جامعه علمی کشور به
فضای اجرایی می تواند راهگشای بسیاری از مخاطرات پیش روی این سرزمین باشد،
به همین دلیل یکم اسفند ماه سال جاری « کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست
زاگرس » با هدف بررسی مشکلات مهم و تاثیرگذار این منطقه استراتژیک و ارائه
راهکارهای علمی و اجرایی از سوی منتخبی از متخصص ترین اساتید محیط زیست
کشور در مرکز استان لرستان برگزار خواهد شد.امید است برگزاری کنفرانس ملی
مخاطرات محیط زیست زاگرس مورد استقبال
کارشناسان،اساتید،پژوهشگران،دانشجویان و کنشگران عرصه محیط زیست قرار بگیرد
تا شاهد بهبود شرایط محیط زیستی زاگرس باشیم.

مهمترین اهداف این کنفرانس :
–  بررسی مخاطرات محیط طبیعی و انسانی حوزه راهبردی زاگرس
– بررسی راهکارهای مدیریتی در راستای کنترل مخاطرات پیش روی این حوزه
–  انتشار مجموعه ظرفیت های علمی کشور جهت رفع معضلات محیط زیست زاگرس
–  ایجاد حساسیت در بین مدیران اجرایی با هدف حفاظت بیشتر از داشته های اکولوژیکی زاگرس
–  افزایش و تقویت آگاهی های عمومی مردم در زمینه محیط زیست
–  هم اندیشی بین اساتید، مدیران ،صنعتگران و کنشگران حوزه زاگرس
–  به اشتراک نهادن نظرات با هدف دستیابی به راهبردهای اجرایی جهت حفظ محیط زیست زاگرس

www.cez92.ir

Posted in: دسته‌بندی نشده