51 سد ایران در آستانه خشک شدن هستند !


حجم آب موجود در مخازن 51 سد کشور به کمتر از 30 درصد ظرفیت آن رسیده، ضمن اینکه آب ورودی به 52 سد کشور نیز بیش از 20 درصد کاهش یافته است.
تا پایان هفته گذشته 51 درصد از كل ورودي های آب به مخازن سدهای کشور و 46 درصد از کل آب های خروجی از سدهای کشور متعلق به سدهای استان خوزستان بود. حجم آب 51 سد کشور از جمله سدهای سفيدرود، لار، وشمگير، خداآفرين، كرخه، دانشمند، سيمره، سيوند، زاينده رود، ساوه، 15 خرداد، ملاصدرا و كارده به كمتر از 30 درصد ظرفیت مخزن این سدها رسید.

در پایان هفته گذشته 7 سد از جمله كوثر، دولت آباد و شهيد عباسپور افزون بر 90 درصد حجم مخزن موجودی آب داشتند. همچنین 37 سد کشور در زمان حاضر با کاهش 20 درصدی حجم آب خود در مقایسه با زمان مشابه پارسال مواجه هستند که سدهای سفيدرود، لار، وشمگير، تهم، طالقان، ساوه، اكباتان، آبشينه، چاه نيمه 4، دوستي و گاوشان از آن جمله محسوب می شوند.

32 سد کشور در حال حاضر از افزايش بیش از 20 درصدی ورودي آب در مقایسه با زمان مشابه پارسال برخوردار هستند که سدهای شهيد قنبري، كرخه، دز، كارون 4، كوثر، استقلال، پيشين، جگين، 15 خرداد، گلپايگان و سيوند از آن جمله محسوب می شوند.

همچنین 52 سد کشور در زمان حاضر با کاهش بیش از 20 درصدی ورودي آب خود در مقایسه با زمان مشابه پارسال مواجه هستند که سدهای سفيدرود، لار، شهيد رجايي، بارزو، طالقان، تهم، گاوشان، قشلاق، بوكان، درودزن، ساوه، كرج، لتيان، اكباتان، چاه نيمه ها، دوستي، كارده و شهيد دهقان از آن جمله هستند.

در همین ارتباط:
توقف سدسازی در اطراف دریاچه ارومیه

Posted in: دسته‌بندی نشده