ایرادات لایحه قانون جامع منابع طبیعی کدام است؟

هومان خاکپور عزیز دیده بان طبیعت بختیاری در آخرین نوشتارش مسائل مهمی در خصوص کمبودها و نقایص لایحه قانون جامع منابع طبیعی که باید به زودی به صحن مجلس برود بیان می کند که لازم است تمام حامیان محیط زیست و منابع طبیعی از آن با خبر بوده و حتی الامکان نظرات و کامنتهای خود را در این خصوص ارائه دهند. در صورتیکه این قانون با وضعیت فعلی به تأیید مجلس برسد وضعیت اسفباری را در کشور در آینده باید شاهد باشیم که حداقل آن نابودی جنگلها و منابع طبیعی زخم خورده فعلی خواهد بود که روزگارش از همین که هست بدتر خواهد شد. 


در همین زمینه

نرخ فرسایش خاک در ایران چقدر است؟

Posted in: دسته‌بندی نشده