سی و سه پل در فهرست ده پل شکوهمند و افسانه ای جهان

ایمنا به نقل از رویترز: به همت یک گروه از مشاوران گردشگری، ده پل باشکوه و افسانه ای جهان معرفی شده اند و نام سی و سه پل اصفهان در این فهرست خودنمایی می کند.

پل ها تمدن ها را فتح می کنند، نژادها را به هم متصل می نمایند و زمینه ی تعامل و تقابل فرهنگ ها را مهیا می سازند. پل ها در ساده ترین شکل خود، انسان ها و حتی حیوانات را قادر می سازند به قطعات دیگری از زمین پای بگذارند که با حجمی آب عظیم و رام ناشدنی از زمین زیر پای آنها جدا شده اند: پل های معلق، پل های سرپوشیده، پل های باد و باران، پل های طنابی، پل های تزیینی. پل ها به هر شکلی که ساخته شوند، یک هدف کاربردی مشخص، یعنی عبور از یک رودخانه یا یک تنگه، را دنبال می کنند. اما در تهیه ی فهرستی از پل های برتر و شکوهمند جهان، این افسانه، زیبایی و اهمیت یک پل است که مدنظر گروه مشاوران گردشگری چیپ فلایت قرار گرفته و خبرگزاری رویترز بر این فهرست صحه گذاشته است.
1-    پل برج لندن – انگلستان
۲-  پل گلدن گیت (دروازه طلایی) سانفرانسیسکو – امریکا
    3- پل لاینز گیت (دروازه شیرها) ونکوور – کانادا
    ۴-  پل هاربور یا پل بندرگاه سیدنی – استرالیا
    ۵-   پل ویاداکت یا پل راه آهن گلنفینان – اسکاتلند
    6-  سی و سه پل اصفهان – ایران
    ۷-  پل پونته وکیوو فلورانس – ایتالیا
    ۸-  پل آبشار ویکتوریا – زیمباوه/زامبیا
    ۹-  پل الکساندر سوم پاریس – فرانسه
    ۱۰- پل توفلس بروک – سوییس

Posted in: دسته‌بندی نشده